Fork: Marzocchi Marathon SL 2004 oil volume levels

Marzocchi Marathon SL 2004 oil volume levels

Volume Left fork leg Oil weight Volume Right fork leg
50 ml 7.5w 140 ml